Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål.

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om de mängder vete, råg, havre, foderkorn och maltkorn som de aktörer som köper spannmål direkt av odlarna köpt under skörde- och kalenderåret.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över spannmål på marknaden [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 30.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vikatu/meta_sv.html