Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål.

Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över spannmål på marknaden [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 22.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vikatu/uut_sv.html