Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål.

Statistiken över användningen och lagringen av spannmål nedlagd

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Statistik över spannmål på marknaden och Statistik över användningen och lagringen av spannmål sammanslås fr.o.m. år 2010 med den nya statistiken Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål, som publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2009.

 

 

 


Senast uppdaterad 25.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över användningen och lagringen av spannmål [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vikava/vikava_2010-01-25_uut_001_sv.html