Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2009

Koulutusaste Sukupuoli
Yhteensä Miehet Naiset
  %   %   %
Yhteensä 239 482 100,0 118 940 100,0 120 542 100,0
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 82 690 34,5 40 877 34,4 41 813 34,7
Tutkinnon suorittaneita 156 792 65,5 78 063 65,6 78 729 65,3
Keskiaste 81 124 33,9 42 434 35,7 38 690 32,1
Korkea-aste 75 668 31,6 35 629 30,0 40 039 33,2
Alin korkea-aste 27 718 11,6 11 483 9,7 16 235 13,5
Alempi korkeakouluaste 23 299 9,7 11 581 9,7 11 718 9,7
Ylempi korkeakouluaste 22 324 9,3 11 059 9,3 11 265 9,3
Tutkijakoulutusaste 2 327 1,0 1 506 1,3 821 0,7
Lisensiaatintutkinto 668 0,3 427 0,4 241 0,2
Tohtorintutkinto 1 659 0,7 1 079 0,9 580 0,5

Lähde: Koulutustilastot 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aila Repo (09) 1734 3271, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 3.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2009, Liitetaulukko 1. Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vkour/2009/vkour_2009_2010-12-03_tau_001_fi.html