Liitetaulukko 4. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2012

Koulutusala Sukupuoli Koulutusaste
Yhteensä Keskiaste Korkea-aste
yhteensä
Alin korkea-
aste
Alempi
korkea-
kouluaste
Ylempi
korkea-
kouluaste
Tutkijakou-
lutusaste
Koulutusalat yhteensä Yhteensä 3 107 062 1 807 322 1 299 740 462 348 432 504 366 179 38 709
Naiset 1 607 379 866 129 741 250 282 994 241 433 200 620 16 203
Yleissivistävä koulutus Yhteensä 325 209 325 209 .. .. .. .. ..
Naiset 160 610 160 610 .. .. .. .. ..
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Yhteensä 92 386 2 169 90 217 12 030 38 062 38 269 1 856
Naiset 71 534 762 70 772 10 897 28 448 30 215 1 212
Humanistinen ja taidealan koulutus Yhteensä 154 417 38 697 115 720 7 013 39 760 64 274 4 673
Naiset 109 644 24 797 84 847 4 463 29 747 48 271 2 366
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Yhteensä 587 242 166 903 420 339 207 579 104 061 101 709 6 990
Naiset 396 681 119 282 277 399 148 288 68 503 57 457 3 151
Luonnontieteellinen koulutus Yhteensä 73 861 17 432 56 429 5 200 7 861 35 395 7 973
Naiset 31 162 4 632 26 530 2 349 3 595 17 635 2 951
Tekniikan koulutus Yhteensä 927 796 638 968 288 828 85 813 126 293 69 372 7 350
Naiset 149 520 110 850 38 670 6 069 17 656 13 495 1 450
Maa- ja metsätalousalan koulutus Yhteensä 136 937 97 837 39 100 15 069 12 253 10 599 1 179
Naiset 45 875 32 080 13 795 3 486 4 660 5 122 527
Terveys- ja sosiaalialan koulutus Yhteensä 427 856 199 777 228 079 101 421 80 922 37 360 8 376
Naiset 380 011 182 172 197 839 93 987 73 339 26 089 4 424
Palvelualojen koulutus Yhteensä 378 073 319 077 58 996 27 958 22 610 8 236 192
Naiset 260 572 230 315 30 257 13 298 15 092 1 796 71
Muu tai tuntematon koulutusala Yhteensä 3 285 1 253 2 032 265 682 965 120
Naiset 1 770 629 1 141 157 393 540 51

Lähde: Koulutustilastot 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 4.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2012, Liitetaulukko 4. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2012/vkour_2012_2013-12-04_tau_004_fi.html