Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2017

Koulutusala Koulutusaste
Yhteensä Toinen aste Erikois-
ammatti-
koulutusaste
Korkea-
aste
yhteensä
Alin korkea-
aste
Alempi korkeakoulu-
aste
Ylempi korkeakoulu-
aste
Tutkija-
koulutus-
aste
Koulutusalat yhteensä Yhteensä 3 334 648 1 863 943 38 429 1 432 276 436 426 518 969 431 146 45 735
Naiset 1 726 666 885 689 17 929 823 048 268 435 292 374 241 915 20 324
Yleissivistävä
koulutus
Yhteensä 307 607 307 607 - - - - - -
Naiset 147 687 147 687 - - - - - -
Kasvatusalat Yhteensä 102 110 1 750 591 99 769 11 191 40 128 46 231 2 219
Naiset 79 764 643 113 79 008 10 081 30 628 36 787 1 512
Humanistiset ja
taidealat
Yhteensä 187 143 58 133 913 128 097 6 642 43 083 72 945 5 427
Naiset 126 499 33 039 474 92 986 4 213 31 413 54 523 2 837
Yhteiskunnalliset
alat
Yhteensä 75 998 517 - 75 481 3 827 15 389 51 038 5 227
Naiset 49 809 394 - 49 415 2 276 9 983 34 307 2 849
Kauppa, hallinto ja
oikeustieteet
Yhteensä 545 948 177 019 16 212 352 717 190 009 91 014 68 879 2 815
Naiset 368 232 125 553 6 195 236 484 137 365 61 154 36 787 1 178
Luonnontieteet Yhteensä 51 980 2 666 56 49 258 - 7 699 32 734 8 825
Naiset 27 120 1 272 28 25 820 - 4 171 18 084 3 565
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Yhteensä 116 985 37 692 595 78 698 14 530 39 549 22 381 2 238
Naiset 23 422 5 209 107 18 106 5 652 7 534 4 519 401
Tekniikan alat Yhteensä 903 014 622 485 6 242 274 287 75 486 121 525 69 717 7 559
Naiset 146 621 104 777 1 307 40 537 5 599 18 018 15 162 1 758
Maa- ja
metsätalousalat
Yhteensä 136 701 95 238 796 40 667 14 007 13 910 11 351 1 399
Naiset 47 636 32 054 245 15 337 3 370 5 460 5 793 714
Terveys- ja hyvinvointialat Yhteensä 494 223 225 667 2 991 265 565 95 334 116 174 44 461 9 596
Naiset 431 416 199 503 2 669 229 244 88 021 103 668 32 223 5 332
Palvelualat Yhteensä 408 048 333 328 10 033 64 687 24 892 29 464 10 075 256
Naiset 275 909 234 685 6 791 34 433 11 586 19 763 2 982 102
Muut tai
tuntemattomat
koulutusalat
Yhteensä 4 891 1 841 - 3 050 508 1 034 1 334 174
Naiset 2 551 873 - 1 678 272 582 748 76

Lähde: Koulutustilastot 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 2.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2017, Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2017/vkour_2017_2018-11-02_tau_001_fi.html