Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2017

Koulutusala Koulutusaste
Yhteensä Toinen aste Erikois-
ammatti-
koulutusaste
Korkea-
aste
yhteensä
Alin korkea-
aste
Alempi korkeakoulu-
aste
Ylempi korkeakoulu-
aste
Tutkija-
koulutus-
aste
Koulutusalat yhteensä Yhteensä 3 334 648 1 863 943 38 429 1 432 276 436 426 518 969 431 146 45 735
Naiset 1 726 666 885 689 17 929 823 048 268 435 292 374 241 915 20 324
Yleissivistävä
koulutus
Yhteensä 307 607 307 607 - - - - - -
Naiset 147 687 147 687 - - - - - -
Kasvatusalat Yhteensä 102 110 1 750 591 99 769 11 191 40 128 46 231 2 219
Naiset 79 764 643 113 79 008 10 081 30 628 36 787 1 512
Humanistiset ja
taidealat
Yhteensä 187 143 58 133 913 128 097 6 642 43 083 72 945 5 427
Naiset 126 499 33 039 474 92 986 4 213 31 413 54 523 2 837
Yhteiskunnalliset
alat
Yhteensä 75 998 517 - 75 481 3 827 15 389 51 038 5 227
Naiset 49 809 394 - 49 415 2 276 9 983 34 307 2 849
Kauppa, hallinto ja
oikeustieteet
Yhteensä 545 948 177 019 16 212 352 717 190 009 91 014 68 879 2 815
Naiset 368 232 125 553 6 195 236 484 137 365 61 154 36 787 1 178
Luonnontieteet Yhteensä 51 980 2 666 56 49 258 - 7 699 32 734 8 825
Naiset 27 120 1 272 28 25 820 - 4 171 18 084 3 565
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Yhteensä 116 985 37 692 595 78 698 14 530 39 549 22 381 2 238
Naiset 23 422 5 209 107 18 106 5 652 7 534 4 519 401
Tekniikan alat Yhteensä 903 014 622 485 6 242 274 287 75 486 121 525 69 717 7 559
Naiset 146 621 104 777 1 307 40 537 5 599 18 018 15 162 1 758
Maa- ja
metsätalousalat
Yhteensä 136 701 95 238 796 40 667 14 007 13 910 11 351 1 399
Naiset 47 636 32 054 245 15 337 3 370 5 460 5 793 714
Terveys- ja hyvinvointialat Yhteensä 494 223 225 667 2 991 265 565 95 334 116 174 44 461 9 596
Naiset 431 416 199 503 2 669 229 244 88 021 103 668 32 223 5 332
Palvelualat Yhteensä 408 048 333 328 10 033 64 687 24 892 29 464 10 075 256
Naiset 275 909 234 685 6 791 34 433 11 586 19 763 2 982 102
Muut tai
tuntemattomat
koulutusalat
Yhteensä 4 891 1 841 - 3 050 508 1 034 1 334 174
Naiset 2 551 873 - 1 678 272 582 748 76

Lähde: Koulutustilastot 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 2.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2017, Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2017/vkour_2017_2018-11-02_tau_001_fi.html