Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2020

Utbildningsområd Kön Utbildningsnivå
Totalt Andra stadiet Special-
yrkes-
utbildningsnivå
Högre nivå totalt Lägsta högre nivå Lägre högskole-
nivå
Högre högskole-
nivå
Forskar-
utbildnings-
nivå
Totalt Totalt 3 468 701 1 896 509 46 650 1 525 542 421 043 571 913 481 753 50 833
Kvinnor 1 797 959 898 239 21 412 878 308 260 421 321 449 273 371 23 067
Allmänbildande utbildning Totalt 309 711 309 711 - - - - - -
Kvinnor 149 211 149 211 - - - - - -
De pedagogiska områdena Totalt 107 286 1 874 793 104 619 10 930 39 729 51 511 2 449
Kvinnor 84 256 811 143 83 302 9 820 30 566 41 219 1 697
De humanistiska och konstnärliga områdena Totalt 196 437 58 493 995 136 949 6 375 45 174 79 506 5 894
Kvinnor 132 451 32 822 502 99 127 4 062 32 502 59 400 3 163
De samhällsvetenskapliga områdena Totalt 82 739 652 - 82 087 3 722 16 465 56 175 5 725
Kvinnor 54 882 473 - 54 409 2 213 10 763 38 236 3 197
Handel, administration och juridik Totalt 575 702 186 970 19 556 369 176 184 584 101 778 79 698 3 116
Kvinnor 383 033 129 838 7 257 245 938 133 936 67 079 43 584 1 339
De naturvetenskapliga områdena Totalt 57 356 3 237 69 54 050 - 8 573 35 515 9 962
Kvinnor 29 999 1 555 32 28 412 - 4 674 19 680 4 058
Databehandling och kommunikation (IKT) Totalt 129 165 40 509 581 88 075 14 249 44 847 26 360 2 619
Kvinnor 25 489 5 293 103 20 093 5 534 8 493 5 578 488
De tekniska områdena Totalt 916 470 619 873 8 193 288 404 71 703 131 436 76 887 8 378
Kvinnor 148 292 102 038 1 969 44 285 5 508 19 649 17 098 2 030
Lant- och skogsbruk Totalt 136 964 94 013 904 42 047 13 288 14 927 12 254 1 578
Kvinnor 48 712 31 871 309 16 532 3 215 6 038 6 449 830
Hälsovård och välfärd Totalt 533 004 240 333 4 081 288 590 91 715 135 209 51 016 10 650
Kvinnor 462 550 211 143 3 551 247 856 84 614 119 584 37 583 6 075
Tjänstebranschen Totalt 418 042 338 121 11 478 68 443 23 981 32 700 11 473 289
Kvinnor 276 068 231 900 7 546 36 622 11 243 21 492 3 772 115
Övriga eller okända Totalt 5 825 2 723 - 3 102 496 1 075 1 358 173
Kvinnor 3 016 1 284 - 1 732 276 609 772 75

Källa: Utbildning 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 3.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2020, Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2020/vkour_2020_2021-11-03_tau_001_sv.html