Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2011

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 83 800 78 433 3 456 3 159
Naiset 40 742 37 024 3 198 2 844
Miehet 43 058 41 409 3 698 3 423
1 Johtajat Yhteensä 2 686 2 618 6 070 5 986
Naiset 1 187 1 149 5 766 5 678
Miehet 1 499 1 469 6 307 6 229
2 Erityisasiantuntijat Yhteensä 23 261 21 635 4 025 3 847
Naiset 12 411 11 361 3 841 3 684
Miehet 10 850 10 274 4 229 4 039
3 Asiantuntijat Yhteensä 27 941 25 850 3 136 2 910
Naiset 15 491 13 946 2 864 2 654
Miehet 12 450 11 904 3 448 3 295
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 10 004 9 126 2 561 2 471
Naiset 8 316 7 554 2 555 2 471
Miehet 1 688 1 572 2 591 2 456
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Yhteensä 7 095 6 821 3 123 3 131
Naiset 1 735 1 576 2 893 2 907
Miehet 5 360 5 245 3 189 3 185
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Yhteensä 96 83 2 564 2 520
Naiset 35 33 2 417 2 443
Miehet 61 50 2 648 2 562
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Yhteensä 1 088 980 2 735 2 627
Naiset 57 45 2 564 2 457
Miehet 1 031 935 2 743 2 629
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Yhteensä 267 249 2 473 2 523
Naiset 100 94 2 423 2 628
Miehet 167 155 2 497 2 392
9 Muut työntekijät Yhteensä 881 704 2 203 2 181
Naiset 598 492 2 225 2 215
Miehet 283 212 2 147 1 921
0 Sotilaat Yhteensä 8 256 8 198 3 550 3 189
Naiset 244 237 2 917 2 534
Miehet 8 012 7 961 3 564 3 205
Tuntematon Yhteensä 2 225 2 169 3 551 3 204
Naiset 568 537 3 203 2 908
Miehet 1 657 1 632 3 666 3 290

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Raittinen 09 1734 2909, Mika Idman 09 1734 3445, leena.raittinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 24.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2011, Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2011/vkp_2011_2012-05-24_tau_001_fi.html