Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2012

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 81 687 76 723 3 603 3 316
Naiset 39 431 35 935 3 309 2 923
Miehet 42 256 40 788 3 862 3 610
1 Johtajat Yhteensä 2 641 2 587 6 302 6 241
Naiset 1 181 1 150 5 993 5 912
Miehet 1 460 1 437 6 548 6 487
2 Erityisasiantuntijat Yhteensä 23 678 22 043 4 169 3 986
Naiset 12 708 11 640 3 978 3 822
Miehet 10 970 10 403 4 380 4 188
3 Asiantuntijat Yhteensä 27 117 25 182 3 237 3 011
Naiset 14 875 13 427 2 953 2 748
Miehet 12 242 11 755 3 559 3 410
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 9 113 8 349 2 610 2 543
Naiset 7 581 6 912 2 606 2 543
Miehet 1 532 1 437 2 628 2 509
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Yhteensä 6 788 6 545 3 145 3 153
Naiset 1 551 1 406 2 938 2 906
Miehet 5 237 5 139 3 201 3 207
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Yhteensä 93 87 2 606 2 570
Naiset 33 30 2 541 2 535
Miehet 60 57 2 633 2 582
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Yhteensä 959 872 2 744 2 672
Naiset 52 42 2 544 2 434
Miehet 907 830 2 754 2 683
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Yhteensä 216 203 2 487 2 374
Naiset 81 72 2 138 2 024
Miehet 135 131 2 672 2 479
9 Muut työntekijät Yhteensä 754 612 2 243 2 232
Naiset 543 453 2 252 2 248
Miehet 211 159 2 218 2 212
0 Sotilaat Yhteensä 9 121 9 067 3 965 3 769
Naiset 303 298 3 156 3 001
Miehet 8 818 8 769 3 991 3 779
Tuntematon Yhteensä 1 207 1 176 3 144 2 779
Naiset 523 505 2 880 2 644
Miehet 684 671 3 339 3 181

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Laura Hulkko 09 1734 2611, anu.uuttu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 23.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2012, Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2012/vkp_2012_2013-05-23_tau_001_fi.html