Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2012

  Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 81 687 76 723 3 603 3 316
Naiset 39 431 35 935 3 309 2 923
Miehet 42 256 40 788 3 862 3 610
Alle 25 Yhteensä 1 597 1 520 2 473 2 350
Naiset 485 433 2 324 2 261
Miehet 1 112 1 087 2 530 2 417
25 - 29 Yhteensä 5 666 5 463 2 955 2 871
Naiset 2 275 2 144 2 826 2 687
Miehet 3 391 3 319 3 037 2 947
30 - 34 Yhteensä 8 666 8 316 3 345 3 233
Naiset 3 353 3 085 3 154 3 031
Miehet 5 313 5 231 3 456 3 323
35 - 39 Yhteensä 9 480 8 870 3 612 3 487
Naiset 3 788 3 308 3 389 3 231
Miehet 5 692 5 562 3 744 3 593
40 - 44 Yhteensä 10 114 9 520 3 726 3 529
Naiset 4 633 4 152 3 395 3 092
Miehet 5 481 5 368 3 980 3 773
45 - 49 Yhteensä 13 082 12 643 3 702 3 477
Naiset 6 213 5 886 3 309 2 915
Miehet 6 869 6 757 4 044 3 846
50 - 54 Yhteensä 12 588 12 234 3 694 3 354
Naiset 6 560 6 324 3 341 2 888
Miehet 6 028 5 910 4 072 3 805
55 - 59 Yhteensä 11 939 11 476 3 679 3 223
Naiset 7 082 6 749 3 350 2 849
Miehet 4 857 4 727 4 146 3 804
60 - 64 Yhteensä 7 836 6 051 3 953 3 443
Naiset 4 684 3 544 3 481 2 929
Miehet 3 152 2 507 4 620 4 393
Yli 64 Yhteensä 719 630 4 510 4 122
Naiset 358 310 3 737 3 309
Miehet 361 320 5 271 5 053

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Laura Hulkko 09 1734 2611, anu.uuttu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 23.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2012, Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2012/vkp_2012_2013-05-23_tau_002_fi.html