Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2013

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä, henkilöä Säännöllisen työajan ansio, euroa / kk
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 80 596 75 986 3 682 3 380
Naiset 38 968 35 699 3 398 3 009
Miehet 41 628 40 287 3 933 3 669
1 Johtajat Yhteensä 2 757 2 709 6 406 6 275
Naiset 1 123 1 092 6 249 6 070
Miehet 1 634 1 617 6 512 6 405
2 Erityisasiantuntijat Yhteensä 27 315 25 577 4 132 3 973
Naiset 14 892 13 732 3 894 3 738
Miehet 12 423 11 845 4 407 4 242
3 Asiantuntijat Yhteensä 25 939 24 171 3 315 3 080
Naiset 14 115 12 802 3 027 2 811
Miehet 11 824 11 369 3 637 3 494
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 7 822 7 205 2 686 2 618
Naiset 6 252 5 715 2 683 2 628
Miehet 1 570 1 490 2 697 2 562
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Yhteensä 6 733 6 499 3 200 3 186
Naiset 1 465 1 337 3 002 2 976
Miehet 5 268 5 162 3 251 3 236
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Yhteensä 84 82 2 581 2 573
Naiset 28 27 2 474 2 470
Miehet 56 55 2 616 2 578
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Yhteensä 944 891 2 841 2 738
Naiset 43 40 2 780 2 663
Miehet 901 851 2 844 2 740
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Yhteensä 255 236 2 482 2 407
Naiset 114 102 2 168 2 075
Miehet 141 134 2 709 2 562
9 Muut työntekijät Yhteensä 738 641 2 283 2 278
Naiset 516 441 2 292 2 287
Miehet 222 200 2 261 2 260
0 Sotilaat Yhteensä 7 233 7 209 3 969 3 745
Naiset 265 262 3 567 3 231
Miehet 6 968 6 947 3 984 3 758
Tuntematon Yhteensä 776 766 3 712 3 653
Naiset 155 149 2 958 2 704
Miehet 621 617 3 877 3 824

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, laura.hulkko@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 21.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2013, Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2013/vkp_2013_2014-05-21_tau_001_fi.html