Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2013

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 80 596 75 986 3 682 3 380
Kvinnor 38 968 35 699 3 398 3 009
Män 41 628 40 287 3 933 3 669
1 Chefer Totalt 2 757 2 709 6 406 6 275
Kvinnor 1 123 1 092 6 249 6 070
Män 1 634 1 617 6 512 6 405
2 Specialister Totalt 27 315 25 577 4 132 3 973
Kvinnor 14 892 13 732 3 894 3 738
Män 12 423 11 845 4 407 4 242
3 Experter Totalt 25 939 24 171 3 315 3 080
Kvinnor 14 115 12 802 3 027 2 811
Män 11 824 11 369 3 637 3 494
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 7 822 7 205 2 686 2 618
Kvinnor 6 252 5 715 2 683 2 628
Män 1 570 1 490 2 697 2 562
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 6 733 6 499 3 200 3 186
Kvinnor 1 465 1 337 3 002 2 976
Män 5 268 5 162 3 251 3 236
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 84 82 2 581 2 573
Kvinnor 28 27 2 474 2 470
Män 56 55 2 616 2 578
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 944 891 2 841 2 738
Kvinnor 43 40 2 780 2 663
Män 901 851 2 844 2 740
8 Process- och transportarbetare Totalt 255 236 2 482 2 407
Kvinnor 114 102 2 168 2 075
Män 141 134 2 709 2 562
9 Övriga arbetstagare Totalt 738 641 2 283 2 278
Kvinnor 516 441 2 292 2 287
Män 222 200 2 261 2 260
0 Militärer Totalt 7 233 7 209 3 969 3 745
Kvinnor 265 262 3 567 3 231
Män 6 968 6 947 3 984 3 758
Okänt Totalt 776 766 3 712 3 653
Kvinnor 155 149 2 958 2 704
Män 621 617 3 877 3 824

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, laura.hulkko@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2013, Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2013/vkp_2013_2014-05-21_tau_001_sv.html