Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2014

Ikäryhmä Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä, henkilöä Säännöllisen työajan ansio, euroa / kk
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 78 419 74 232 3 770 3 482
Naiset 37 833 34 820 3 469 3 082
Miehet 40 586 39 412 4 033 3 782
Alle 25 Yhteensä 1 382 1 322 2 553 2 386
Naiset 444 401 2 395 2 310
Miehet 938 921 2 618 2 486
25 - 29 Yhteensä 4 945 4 789 3 039 2 919
Naiset 1 998 1 896 2 876 2 744
Miehet 2 947 2 893 3 145 3 015
30 - 34 Yhteensä 8 118 7 787 3 449 3 342
Naiset 3 143 2 901 3 265 3 135
Miehet 4 975 4 886 3 556 3 421
35 - 39 Yhteensä 9 765 9 197 3 776 3 636
Naiset 3 938 3 482 3 527 3 385
Miehet 5 827 5 715 3 926 3 760
40 - 44 Yhteensä 9 199 8 712 3 924 3 744
Naiset 4 181 3 779 3 623 3 389
Miehet 5 018 4 933 4 152 3 960
45 - 49 Yhteensä 12 165 11 802 3 918 3 712
Naiset 5 649 5 375 3 523 3 132
Miehet 6 516 6 427 4 245 4 051
50 - 54 Yhteensä 12 631 12 311 3 870 3 548
Naiset 6 495 6 270 3 472 3 033
Miehet 6 136 6 041 4 281 4 020
55 - 59 Yhteensä 11 501 11 096 3 842 3 390
Naiset 6 669 6 399 3 507 2 982
Miehet 4 832 4 697 4 298 3 976
60 - 64 Yhteensä 7 929 6 520 4 030 3 501
Naiset 4 914 3 956 3 612 3 044
Miehet 3 015 2 564 4 673 4 417
Yli 64 Yhteensä 784 696 4 557 4 172
Naiset 402 361 3 966 3 379
Miehet 382 335 5 200 4 941

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jaana Huhta 029 551 2632, sampo.pehkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 21.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2014, Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2014/vkp_2014_2015-05-21_tau_002_fi.html