Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2014

Åldersgrupp Kön Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 78 419 74 232 3 770 3 482
Kvinnor 37 833 34 820 3 469 3 082
Män 40 586 39 412 4 033 3 782
Under 25 Totalt 1 382 1 322 2 553 2 386
Kvinnor 444 401 2 395 2 310
Män 938 921 2 618 2 486
25 - 29 Totalt 4 945 4 789 3 039 2 919
Kvinnor 1 998 1 896 2 876 2 744
Män 2 947 2 893 3 145 3 015
30 - 34 Totalt 8 118 7 787 3 449 3 342
Kvinnor 3 143 2 901 3 265 3 135
Män 4 975 4 886 3 556 3 421
35 - 39 Totalt 9 765 9 197 3 776 3 636
Kvinnor 3 938 3 482 3 527 3 385
Män 5 827 5 715 3 926 3 760
40 - 44 Totalt 9 199 8 712 3 924 3 744
Kvinnor 4 181 3 779 3 623 3 389
Män 5 018 4 933 4 152 3 960
45 - 49 Totalt 12 165 11 802 3 918 3 712
Kvinnor 5 649 5 375 3 523 3 132
Män 6 516 6 427 4 245 4 051
50 - 54 Totalt 12 631 12 311 3 870 3 548
Kvinnor 6 495 6 270 3 472 3 033
Män 6 136 6 041 4 281 4 020
55 - 59 Totalt 11 501 11 096 3 842 3 390
Kvinnor 6 669 6 399 3 507 2 982
Män 4 832 4 697 4 298 3 976
60 - 64 Totalt 7 929 6 520 4 030 3 501
Kvinnor 4 914 3 956 3 612 3 044
Män 3 015 2 564 4 673 4 417
Över 64 Totalt 784 696 4 557 4 172
Kvinnor 402 361 3 966 3 379
Män 382 335 5 200 4 941

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jaana Huhta 029 551 2632, sampo.pehkonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2014, Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2014/vkp_2014_2015-05-21_tau_002_sv.html