Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2015

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä, henkilöä Säännöllisen työajan ansio, euroa / kk
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 72 822 69 156 3 806 3 513
Naiset 35 485 32 841 3 506 3 114
Miehet 37 337 36 315 4 074 3 815
1 Johtajat Yhteensä 1 913 1 901 6 751 6 622
Naiset 868 860 6 535 6 345
Miehet 1 045 1 041 6 928 6 800
2 Erityisasiantuntijat Yhteensä 23 879 22 488 4 409 4 278
Naiset 13 060 12 146 4 210 4 081
Miehet 10 819 10 342 4 642 4 514
3 Asiantuntijat Yhteensä 25 546 24 012 3 264 3 047
Naiset 14 638 13 424 2 980 2 803
Miehet 10 908 10 588 3 620 3 462
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 5 861 5 521 2 815 2 717
Naiset 4 597 4 296 2 786 2 706
Miehet 1 264 1 225 2 920 2 771
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Yhteensä 6 571 6 325 3 276 3 286
Naiset 1 461 1 333 3 066 3 055
Miehet 5 110 4 992 3 330 3 342
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Yhteensä 74 68 2 743 2 627
Naiset 20 20 2 659 2 616
Miehet 54 48 2 779 2 657
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Yhteensä 606 570 3 092 2 976
Naiset 32 30 2 839 2 671
Miehet 574 540 3 106 2 987
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Yhteensä 236 218 2 543 2 443
Naiset 97 86 2 204 2 182
Miehet 139 132 2 762 2 580
9 Muut työntekijät Yhteensä 654 593 2 347 2 351
Naiset 460 403 2 364 2 351
Miehet 194 190 2 310 2 313
0 Sotilaat Yhteensä 7 473 7 451 4 336 4 165
Naiset 248 239 3 630 3 439
Miehet 7 225 7 212 4 359 4 191
Tuntematon Yhteensä 9 9         ..         ..
Naiset 4 4         ..         ..
Miehet 5 5         ..         ..

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jaana Huhta 029 551 2632, sampo.pehkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 10.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2015, Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2015/vkp_2015_2016-05-10_tau_001_fi.html