Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2016

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä, henkilöä Säännöllisen työajan ansio, euroa / kk
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 72 172 68 582 3 826 3 539
Naiset 35 180 32 595 3 549 3 170
Miehet 36 992 35 987 4 074 3 814
1 Johtajat Yhteensä 1 799 1 783 6 772 6 577
Naiset 822 813 6 586 6 349
Miehet 977 970 6 927 6 737
2 Erityisasiantuntijat Yhteensä 24 932 23 546 4 399 4 257
Naiset 13 618 12 702 4 226 4 071
Miehet 11 314 10 844 4 599 4 474
3 Asiantuntijat Yhteensä 24 628 23 160 3 283 3 049
Naiset 14 216 13 038 2 995 2 807
Miehet 10 412 10 122 3 650 3 491
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 5 493 5 163 2 849 2 741
Naiset 4 262 3 977 2 820 2 734
Miehet 1 231 1 186 2 943 2 798
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Yhteensä 6 403 6 153 3 288 3 307
Naiset 1 330 1 213 3 098 3 100
Miehet 5 073 4 940 3 334 3 356
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Yhteensä 67 66 2 767 2 656
Naiset 19 19 2 720 2 623
Miehet 48 47 2 784 2 677
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Yhteensä 595 559 3 065 2 988
Naiset 27 23 2 885 2 718
Miehet 568 536 3 073 2 993
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Yhteensä 234 222 2 473 2 459
Naiset 98 90 2 266 2 210
Miehet 136 132 2 608 2 589
9 Muut työntekijät Yhteensä 621 562 2 364 2 368
Naiset 445 389 2 378 2 368
Miehet 176 173 2 331 2 291
0 Sotilaat Yhteensä 7 269 7 246 4 309 4 158
Naiset 274 265 3 742 3 598
Miehet 6 995 6 981 4 330 4 175
Tuntematon Yhteensä 131 122 4 189 4 012
Naiset 69 66 4 099 4 052
Miehet 62 56 4 299 3 843

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Ruohonen 029 551 3465, Sampo Pehkonen 029 551 3452, petri.ruohonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 4.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2016, Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2016/vkp_2016_2017-05-04_tau_001_fi.html