Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2016

Ikäryhmä Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä, henkilöä Säännöllisen työajan ansio, euroa / kk
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 72 172 68 582 3 826 3 539
Naiset 35 180 32 595 3 549 3 170
Miehet 36 992 35 987 4 074 3 814
Alle 25 Yhteensä 1 379 1 303 2 550 2 419
Naiset 454 405 2 383 2 300
Miehet 925 898 2 620 2 511
25 - 29 Yhteensä 4 598 4 463 3 067 2 970
Naiset 1 938 1 851 2 883 2 730
Miehet 2 660 2 612 3 194 3 095
30 - 34 Yhteensä 6 967 6 664 3 468 3 338
Naiset 2 802 2 577 3 300 3 151
Miehet 4 165 4 087 3 573 3 423
35 - 39 Yhteensä 8 954 8 407 3 805 3 641
Naiset 3 694 3 268 3 574 3 401
Miehet 5 260 5 139 3 947 3 749
40 - 44 Yhteensä 9 043 8 599 4 007 3 821
Naiset 3 869 3 513 3 753 3 562
Miehet 5 174 5 086 4 180 3 962
45 - 49 Yhteensä 10 570 10 273 4 020 3 795
Naiset 4 974 4 752 3 670 3 302
Miehet 5 596 5 521 4 319 4 104
50 - 54 Yhteensä 11 892 11 590 3 964 3 666
Naiset 6 069 5 850 3 566 3 131
Miehet 5 823 5 740 4 366 4 120
55 - 59 Yhteensä 10 415 10 029 3 901 3 464
Naiset 6 091 5 841 3 582 3 083
Miehet 4 324 4 188 4 344 4 017
60 - 64 Yhteensä 7 674 6 647 3 989 3 452
Naiset 4 942 4 227 3 659 3 098
Miehet 2 732 2 420 4 565 4 236
Yli 64 Yhteensä 680 607 4 669 4 455
Naiset 347 311 4 049 3 539
Miehet 333 296 5 327 5 050

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Ruohonen 029 551 3465, Sampo Pehkonen 029 551 3452, petri.ruohonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 4.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2016, Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2016/vkp_2016_2017-05-04_tau_002_fi.html