Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2017

  Palkansaajien lukumäärä, henkilöä Säännöllisen työajan ansio, euroa / kk
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 72 223 68 631 3 852 3 573
Naiset 35 339 32 746 3 575 3 198
Miehet 36 884 35 885 4 102 3 844
1 Johtajat Yhteensä 1 773 1 746 6 779 6 627
Naiset 817 805 6 564 6 345
Miehet 956 941 6 963 6 820
2 Erityisasiantuntijat Yhteensä 25 206 23 758 4 408 4 264
Naiset 13 862 12 897 4 247 4 100
Miehet 11 344 10 861 4 596 4 479
3 Asiantuntijat Yhteensä 24 697 23 293 3 302 3 072
Naiset 14 292 13 173 3 011 2 824
Miehet 10 405 10 120 3 674 3 509
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 5 298 4 964 2 861 2 752
Naiset 4 074 3 775 2 829 2 747
Miehet 1 224 1 189 2 960 2 795
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Yhteensä 6 193 5 976 3 320 3 329
Naiset 1 267 1 165 3 124 3 131
Miehet 4 926 4 811 3 365 3 385
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Yhteensä 68 66 2 801 2 640
Naiset 20 19 2 754 2 604
Miehet 48 47 2 819 2 655
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Yhteensä 569 543 3 141 3 037
Naiset 28 26 2 938 2 718
Miehet 541 517 3 151 3 055
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Yhteensä 235 219 2 503 2 422
Naiset 105 91 2 265 2 198
Miehet 130 128 2 670 2 580
9 Muut työntekijät Yhteensä 576 525 2 377 2 368
Naiset 416 368 2 381 2 368
Miehet 160 157 2 368 2 349
0 Sotilaat Yhteensä 7 234 7 206 4 378 4 207
Naiset 271 265 3 781 3 609
Miehet 6 963 6 941 4 401 4 226
Tuntematon Yhteensä 374 335 4 057 3 868
Naiset 187 162 3 899 3 672
Miehet 187 173 4 204 3 988

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, sampo.pehkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2017, Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2017/vkp_2017_2018-05-03_tau_001_fi.html