Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2017

  Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 72 223 68 631 3 852 3 573
Kvinnor 35 339 32 746 3 575 3 198
Män 36 884 35 885 4 102 3 844
1 Chefer Totalt 1 773 1 746 6 779 6 627
Kvinnor 817 805 6 564 6 345
Män 956 941 6 963 6 820
2 Specialister Totalt 25 206 23 758 4 408 4 264
Kvinnor 13 862 12 897 4 247 4 100
Män 11 344 10 861 4 596 4 479
3 Experter Totalt 24 697 23 293 3 302 3 072
Kvinnor 14 292 13 173 3 011 2 824
Män 10 405 10 120 3 674 3 509
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 5 298 4 964 2 861 2 752
Kvinnor 4 074 3 775 2 829 2 747
Män 1 224 1 189 2 960 2 795
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 6 193 5 976 3 320 3 329
Kvinnor 1 267 1 165 3 124 3 131
Män 4 926 4 811 3 365 3 385
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 68 66 2 801 2 640
Kvinnor 20 19 2 754 2 604
Män 48 47 2 819 2 655
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 569 543 3 141 3 037
Kvinnor 28 26 2 938 2 718
Män 541 517 3 151 3 055
8 Process- och transportarbetare Totalt 235 219 2 503 2 422
Kvinnor 105 91 2 265 2 198
Män 130 128 2 670 2 580
9 Övriga arbetstagare Totalt 576 525 2 377 2 368
Kvinnor 416 368 2 381 2 368
Män 160 157 2 368 2 349
0 Militärer Totalt 7 234 7 206 4 378 4 207
Kvinnor 271 265 3 781 3 609
Män 6 963 6 941 4 401 4 226
Okänt Totalt 374 335 4 057 3 868
Kvinnor 187 162 3 899 3 672
Män 187 173 4 204 3 988

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, sampo.pehkonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2017, Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2017/vkp_2017_2018-05-03_tau_001_sv.html