Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2017

  Palkansaajien lukumäärä, henkilöä Säännöllisen työajan ansio, euroa / kk
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 72 223 68 631 3 852 3 573
Naiset 35 339 32 746 3 575 3 198
Miehet 36 884 35 885 4 102 3 844
Alle 25 Yhteensä 1 415 1 351 2 608 2 443
Naiset 475 433 2 413 2 280
Miehet 940 918 2 699 2 572
25 - 29 Yhteensä 4 774 4 611 3 080 2 952
Naiset 2 087 1 975 2 872 2 672
Miehet 2 687 2 636 3 233 3 142
30 - 34 Yhteensä 6 820 6 535 3 471 3 346
Naiset 2 860 2 664 3 302 3 148
Miehet 3 960 3 871 3 584 3 429
35 - 39 Yhteensä 8 986 8 433 3 816 3 655
Naiset 3 760 3 325 3 584 3 411
Miehet 5 226 5 108 3 965 3 761
40 - 44 Yhteensä 9 652 9 175 4 037 3 876
Naiset 4 149 3 769 3 788 3 602
Miehet 5 503 5 406 4 207 4 015
45 - 49 Yhteensä 9 868 9 561 4 071 3 856
Naiset 4 642 4 421 3 737 3 405
Miehet 5 226 5 140 4 355 4 136
50 - 54 Yhteensä 11 910 11 603 4 025 3 748
Naiset 5 998 5 775 3 623 3 181
Miehet 5 912 5 828 4 419 4 184
55 - 59 Yhteensä 10 375 10 007 3 931 3 515
Naiset 6 055 5 802 3 615 3 125
Miehet 4 320 4 205 4 362 4 053
60 - 64 Yhteensä 7 754 6 778 3 985 3 447
Naiset 4 950 4 264 3 655 3 080
Miehet 2 804 2 514 4 543 4 204
Yli 64 Yhteensä 669 577 4 596 4 267
Naiset 363 318 4 052 3 409
Miehet 306 259 5 251 4 903

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, sampo.pehkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2017, Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2017/vkp_2017_2018-05-03_tau_002_fi.html