Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2018

  Palkansaajien lukumäärä, henkilöä Säännöllisen työajan ansio, euroa / kk
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 73 387 69 906 3 915 3 637
Naiset 36 040 33 517 3 659 3 289
Miehet 37 347 36 389 4 149 3 902
1 Johtajat Yhteensä 1 865 1 842 6 906 6 781
Naiset 878 866 6 697 6 492
Miehet 987 976 7 093 6 944
2 Erityisasiantuntijat Yhteensä 26 263 24 858 4 463 4 322
Naiset 14 566 13 627 4 319 4 175
Miehet 11 697 11 231 4 637 4 540
3 Asiantuntijat Yhteensä 25 143 23 739 3 356 3 141
Naiset 14 432 13 304 3 068 2 885
Miehet 10 711 10 435 3 719 3 562
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 5 188 4 883 2 897 2 802
Naiset 3 977 3 712 2 862 2 794
Miehet 1 211 1 171 3 006 2 840
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Yhteensä 5 957 5 745 3 378 3 402
Naiset 1 185 1 088 3 189 3 191
Miehet 4 772 4 657 3 421 3 439
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Yhteensä 70 69 2 962 2 812
Naiset 20 20 2 847 2 649
Miehet 50 49 3 012 2 878
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Yhteensä 554 528 3 137 3 074
Naiset 26 24 2 873 2 758
Miehet 528 504 3 149 3 087
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Yhteensä 231 211 2 637 2 446
Naiset 96 80 2 284 2 224
Miehet 135 131 2 853 2 599
9 Muut työntekijät Yhteensä 558 507 2 434 2 413
Naiset 417 368 2 433 2 406
Miehet 141 139 2 437 2 445
0 Sotilaat Yhteensä 7 277 7 254 4 386 4 239
Naiset 304 298 3 887 3 731
Miehet 6 973 6 956 4 408 4 256
Tuntematon Yhteensä 281 270 4 379 4 091
Naiset 139 130 4 428 4 202
Miehet 142 140 4 335 4 056

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.valtio@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2018, Liitetaulukko 1. Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2018/vkp_2018_2019-05-02_tau_001_fi.html