Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2018

  Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 73 387 69 906 3 915 3 637
Kvinnor 36 040 33 517 3 659 3 289
Män 37 347 36 389 4 149 3 902
Under 25 Totalt 1 685 1 592 2 624 2 457
Kvinnor 566 505 2 442 2 359
Män 1 119 1 087 2 704 2 547
25 - 29 Totalt 5 037 4 859 3 121 3 000
Kvinnor 2 259 2 149 2 930 2 791
Män 2 778 2 710 3 269 3 151
30 - 34 Totalt 7 126 6 837 3 501 3 376
Kvinnor 3 090 2 877 3 320 3 163
Män 4 036 3 960 3 628 3 469
35 - 39 Totalt 9 032 8 473 3 876 3 724
Kvinnor 3 873 3 431 3 660 3 512
Män 5 159 5 042 4 018 3 824
40 - 44 Totalt 10 139 9 652 4 105 3 940
Kvinnor 4 419 4 031 3 875 3 712
Män 5 720 5 621 4 269 4 069
45 - 49 Totalt 9 444 9 134 4 159 3 944
Kvinnor 4 485 4 249 3 873 3 565
Män 4 959 4 885 4 407 4 174
50 - 54 Totalt 11 884 11 590 4 114 3 847
Kvinnor 5 870 5 665 3 746 3 311
Män 6 014 5 925 4 468 4 241
55 - 59 Totalt 10 603 10 197 4 013 3 607
Kvinnor 6 199 5 914 3 706 3 211
Män 4 404 4 283 4 435 4 119
60 - 64 Totalt 7 724 6 941 4 075 3 522
Kvinnor 4 883 4 344 3 729 3 162
Män 2 841 2 597 4 649 4 290
Över 64 Totalt 713 631 4 581 4 253
Kvinnor 396 352 4 206 3 683
Män 317 279 5 054 4 824

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.valtio@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 2.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2018, Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2018/vkp_2018_2019-05-02_tau_002_sv.html