Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2019

  Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 74 071 70 557 3 997 3 717
Kvinnor 36 536 34 000 3 741 3 373
Män 37 535 36 557 4 231 3 973
1 Chefer Totalt 1 886 1 863 6 960 6 813
Kvinnor 926 914 6 752 6 563
Män 960 949 7 159 7 019
2 Specialister Totalt 26 732 25 269 4 534 4 393
Kvinnor 14 923 13 934 4 386 4 246
Män 11 809 11 335 4 714 4 603
3 Experter Totalt 25 203 23 843 3 430 3 205
Kvinnor 14 462 13 381 3 153 2 964
Män 10 741 10 462 3 778 3 600
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 5 243 4 927 2 932 2 837
Kvinnor 4 015 3 738 2 898 2 831
Män 1 228 1 189 3 038 2 874
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 5 909 5 693 3 444 3 462
Kvinnor 1 173 1 079 3 281 3 270
Män 4 736 4 614 3 482 3 500
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 66 66 2 957 2 848
Kvinnor 23 23 2 842 2 669
Män 43 43 3 020 2 973
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 554 530 3 200 3 121
Kvinnor 26 25 2 654 2 579
Män 528 505 3 226 3 147
8 Process- och transportarbetare Totalt 238 220 2 721 2 569
Kvinnor 98 84 2 337 2 251
Män 140 136 2 939 2 767
9 Övriga arbetstagare Totalt 552 500 2 467 2 445
Kvinnor 405 356 2 487 2 445
Män 147 144 2 418 2 384
0 Militärer Totalt 7 393 7 367 4 496 4 348
Kvinnor 344 335 3 886 3 644
Män 7 049 7 032 4 524 4 376
Okänt Totalt 295 279 4 676 4 441
Kvinnor 141 131 4 362 4 255
Män 154 148 4 956 4 705

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, Matti Lahdenmäki 029 551 3690, palkat.valtio@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 1.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2019, Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2019/vkp_2019_2020-04-01_tau_001_sv.html