Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i denna statistik i maj 2009

I denna statistik tas den nya klassificeringen i bruk gällande årsstatistiken för 2008 i maj 2009, då databastjänsterna kompletteras med uppgifter enligt TOL 2008. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer uppgifterna enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.


Senast uppdaterad 16.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/vkp_2009-01-28_uut_001_sv.html