Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.1.2005

Vapaa-ajan merkitys lisääntynyt

Vapaa-aika on suomalaisille entistä tärkeämpää. Vapaa-ajan vietossa erityisesti kodin ja perheen merkitys on kasvanut, mutta myös harrastukset koetaan aiempaa tärkeämmiksi. Suomalaisten vapaa-ajan muutoksia tarkastellaan Tilastokeskuksen julkaisemassa artikkelikokoelmassa Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä. Vapaa-ajan muutokset 1981-2002.

Yli 90 prosenttia suomalaisista kuuntelee musiikkia vähintään kerran viikossa, kaksi kolmasosaa päivittäin. Vaikka äänitteitä omistetaan nykyään enemmän kuin koskaan, musiikin kuuntelu äänitteiltä on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Radio sen sijaan on säilyttänyt paikkansa tärkeimpänä musiikin lähteenä. Musiikin kuuntelusta tietokoneelta on tullut suosittua erityisesti nuorten parissa, mutta musiikkivideoiden kuuntelu on 10 vuoden aikana romahtanut.

Liikuntaa harrastaa vähintään kerran viikossa useampi suomalainen kuin 10 vuotta sitten, vaikka päivittäin liikkuvien osuus onkin hieman pienentynyt. Suhteellisesti eniten on kasvanut 25-44-vuotiaiden vähintään kerran viikossa liikkuvien osuus. 65 vuotta täyttäneistä kolme neljästä harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa, mutta päivittäin liikkuvia on vähemmän kuin aikaisemmin.

70 prosenttia 10 vuotta täyttäneistä suomalaisista oli lukenut vähintään yhden kirjan tutkimusta edeltäneen puolen vuoden aikana. Määrä on jonkin verran laskenut 10 vuoden ajanjaksolla. Eniten kirjoja lukevat lapset ja nuoret. Aktiivisten lukijoiden eli niiden, jotka ovat lukeneet puolessa vuodessa vähintään 10 kirjaa, osuus on nuorten keskuudessa selvästi pienentynyt. Vähiten aktiivilukijoita on poikien ja nuorten miesten joukossa. Nuoret lukevat myös sanomalehtiä selvästi vähemmän kuin 10 vuotta sitten.

Päiväkirjan kirjoittajien osuus on lisääntynyt 10 vuodessa 14 prosentista 25 prosenttiin. Naisilla päiväkirjan pitäminen on lähes kaksinkertaistunut. Nuoret tytöt kirjoittavat päiväkirjaa eniten: 10-14-vuotiaista tytöistä päiväkirjaa pitää lähes 70 prosenttia.

Lähde: Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä. Vapaa-ajan muutokset 1981-2002. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Mirja Liikkanen (09) 1734 3212, Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Ulla Hannula (09) 1734 2924

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 26.1.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
2002. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2002/vpa_2002_2005-01-26_tie_001.html