Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 30.8.2018

Mer än hälften av befolkningen deltog i föreningsverksamhet

År 2017 deltog 54 procent av befolkningen som fyllt tio år i föreningsverksamhet. Deltagarandelen för hela befolkningen har varit rätt så oförändrad ända sedan början av 1980-talet, men bland 10–14-åringar och 65-åringar och äldre har deltagandet ökat. Deltagandet i idrottsföreningsverksamhet var den populäraste formen av deltagande i föreningsverksamhet, särskilt bland 10–14-åringar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens fritidsundersökning år 2017.


Källa: Fritidsdeltagande, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidsdeltagande [e-publikation].
2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vpa/2017/vpa_2017_2018-08-30_tie_001_sv.html