Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Publicerad: 23.2.2009

Statens garantistock 15,3 miljarder i slutet av år 2008

Statens garantistock uppgick till 15,3 miljarder euro i slutet av år 2008. Under året beviljade staten nya garantier för 5,4 miljarder euro, dvs. 141 procent mer än år 2007. Av de nya garantierna år 2008 beviljades 1,8 miljarder under det sista kvartalet. Nästan 1,7 miljarder av de nya garantierna var garantier till företag. I slutet av december var garantistocken 8 procent större än i slutet av september och 19 procent större än året innan. Statens garantier omfattar alla slag av garantier som staten i sista hand ansvarar för.

I slutet av det sista kvartalet år 2008 var andelen garantier till företag 47 procent av statens garantistock. Garantierna till bostadssamfund utgjorde 26 procent och garantierna till hushåll 20 procent av garantistocken. Återstoden av statens garantistock, dvs. 7 procent, fördelades på finansiella företag och försäkringsföretag, den offentliga sektorn samt utlandet.

I samband med offentliggörandet har uppgifterna för det andra och tredje kvartalet 2008 preciserats mer än tidigare. De här kvartalen är inte till alla delar jämförbara med tidigare kvartal. Aktuella siffror finns i databastabellerna för statens garantier, också figurerna i det här offentliggörandet har uppdaterats.

Statens nya garantier efter kvartal, miljoner euro

Statens nya garantier efter kvartal, miljoner euro

Källa: Statsgarantier, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sinikka Kuusisto (09) 1734 3354, Niina Suutarinen (09) 1734 3325

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statsgarantier [e-publikation].
ISSN=2341-5800. 4:e kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtak/2008/04/vtak_2008_04_2009-02-23_tie_001_sv.html