Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Statsgarantier 2014, 1:a kvartalet

2014
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer