Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 30.5.2014

Valtion takauskanta 34,3 miljardia maaliskuun 2014 lopussa

Valtion takauskanta oli 34,3 miljardia euroa vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Takauskanta oli 12 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin ja vajaan 4 prosenttia korkeampi kuin edellisen neljänneksen lopussa. Uusia valtion takauksia myönnettiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 2,1 miljardia euroa. Uusista takauksista reilut 0,9 miljardia euroa myönnettiin kotimaahan ja vajaat 1,2 miljardia ulkomaille. Valtion takauksiin sisältyvät kaikki valtion, valtion liikelaitosten, valtion osakeyhtiöiden ja erityisluottolaitosten myöntämät takauslajit, joista valtionhallinto viimekädessä vastaa.

Myönnetyt uudet valtion takaukset, miljoonaa euroa

Myönnetyt uudet valtion takaukset, miljoonaa euroa

Valtion takauskannasta 38 prosenttia muodostuu yrityksille (pl. asuntoyhteisöt) myönnetyistä takauksista. Asuntoyhtiöille myönnettyjä takauksia on 27 prosenttia ja ulkomaille myönnettyjä 20 prosenttia takauskannasta. Loput 15 prosenttia valtion takauskannasta jakautuu kotitalouksien, rahoitus- ja vakuutuslaitosten sekä julkisyhteisöjen kesken.


Lähde: Valtion takaukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 09 1734 2957 (9.6.2014 => 029 551 2957), rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (218,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion takaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6669. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtak/2014/01/vtak_2014_01_2014-05-30_tie_001_fi.html