Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Tabellbilaga 1. Statens garantier under 2015 första kvartalet, miljoner euro (Korrigering 24.8.2015)

Korrigering 24.8.2015. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 1 291 556 24 480 13 15 39
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 1 229 531 14 618 13 15 39
S.112 Bostadssamfund 61 25 9 862 - - 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag - 1) - 2 710 - - -
S.13 Offentlig sektor 13 46 3 038 - - 0
S.14 Hushåll 70 70 3 799 3 4 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer - 4 11 - - -
S.2 Utlandet 218 0 7 039 0 0 0
Sektorer sammanlagt 1 591 676 41 079 16 18 40
1) Inga observationer

Källa: Statsgarantier, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Johanna Leivo 029 551 3397, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statsgarantier [e-publikation].
ISSN=2341-5800. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Statens garantier under 2015 första kvartalet, miljoner euro (Korrigering 24.8.2015) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtak/2015/01/vtak_2015_01_2015-05-29_tau_001_sv.html