Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Tabellbilaga 1. Statens garantier under 2015 det andra kvartalet, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 2 607 1 313 25 960 27 17 40
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 2 407 1 273 15 839 27 17 40
S.112 Bostadssamfund 199 40 10 121 - - 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 447 182 2 934 - - -
S.13 Offentlig sektor 148 122 2 938 - - 3
S.14 Hushåll 242 81 3 959 4 4 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 9 7 20 - - -
S.2 Utlandet 259 228 7 091 0 0 0
Sektorer sammanlagt 3 712 1 933 42 901 31 21 44
1) Inga observationer

Källa: Statsgarantier, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Johanna Leivo 029 551 3397, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statsgarantier [e-publikation].
ISSN=2341-5800. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Statens garantier under 2015 det andra kvartalet, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtak/2015/02/vtak_2015_02_2015-08-28_tau_001_sv.html