Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Tabellbilaga 1. Statens garantier under 2015 det tredje kvartalet, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 617 630 25 890 16 11 40
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 453 567 15 724 16 11 40
S.112 Bostadssamfund 164 62 10 165 - 1) - 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 1 000 . 3 928 - - -
S.13 Offentlig sektor 1 1 1 391 - - 0
S.14 Hushåll 81 86 3 955 3 3 0
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 17 9 28 - - -
S.2 Utlandet 3 491 6 603 0 0 0
Sektorer sammanlagt 1 720 1 217 41 795 19 14 40
1) Inga observationer

Källa: Statsgarantier, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Johanna Leivo 029 551 3397, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statsgarantier [e-publikation].
ISSN=2341-5800. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Statens garantier under 2015 det tredje kvartalet, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtak/2015/03/vtak_2015_03_2015-11-27_tau_001_sv.html