Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.12.2005

Valtion menojen jakautuminen alueittain pysytellyt samana

Valtion menojen jakautumisessa maakunnittain ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuosien 2002 ja 2004 välisenä aikana. Sen sijaan yksittäisten alueiden kohdalla tapahtui joitain muutoksia vuoteen 2002 verrattuna. Ulkomaille kohdentui vuonna 2004 valtion menoista 2,1 miljardia euroa, mikä on 6,1 prosenttia eli lähes saman verran kuin menoista kohdentui Pohjois-Pohjanmaalle. Alueittain erittelemättä jäi 284 miljoonaa euroa eli vain 0,8 prosenttia.

Asukaskohtaisesti eniten vuonna 2004 on edelleen saanut Ahvenanmaa, noin 9700 euroa. Saarimaakunnan erityisasema luo aivan oman perustan sinne siirrettäville rahoille. Muun muassa alueen investoinnit rahoitetaan pääosin näistä varoista kun taas muissa maakunnissa investoinnit rahoitetaan erikseen. On kiinnostavaa havaita, että menojen kasvu asukasta kohden oli siellä vuosien 2002 - 2004 välillä vain hieman koko maan tasoa suurempaa.

Manner-Suomessa valtion budjettimenoja kohdentui eniten asukasta kohden Kainuuseen 7799 euroa ja Lappiin 7156 euroa. Kuten aiemminkin valtion menoja kohdentui vähän Itä-Uudellemaalle 4289 euroa ja Päijät-Hämeeseen 4425 euroa. Uusimaa on jaettu laskelmissa kahtia Pääkaupunkiseutuun (sisältäen Helsingin, Espoon Vantaan ja Kauniaisen) ja Muuhun Uuteenmaahan. Uusimaa on muodostanut aiemmin liian suuren laskennallisen alueen valtion kokonaismenoista. Muuhun Uuteenmaahan kohdentui odotetusti vähiten rahaa kaikkiaan 4031, koska siellä on erittäin vähän valtion viranhoitoa. Pääkaupunkiseudulle kohdentui odotetusti selvästi koko maan tasoa enemmän valtion menoja.

Asukaskohtainen kasvu vuosina 2002 - 2004 oli Manner-Suomessa voimakkainta Kainuussa. Syynä tähän oli pääosin alueen väestön suhteellinen väheneminen eniten kaikista maakunnista. Toki menot Kainuuseen kasvoivat hieman absoluuttisestikin. Sen sijaan edellisenä tarkastelujaksona 2000 -2002 kohtuullisesti kasvaneet Pirkanmaan ja Keski-Suomen menojen asukaskohtainen kasvu oli vuosina 2002 - 2004 kaikkein pienintä. Asukasluvun nousu tänä ajanjaksona selittää paljon kasvun pienentymistä.

Näihin valtion menoja kuvaaviin lukuihin ei sisälly investointimenoja, jotka lasketaan erikseen tasetietojen pohjalta.

Valtion menot alueittain ilman investointeja vuonna 2004

Lähde: Valtion menot maakunnittain 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aku Alanen (09) 1734 3320

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 20.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion tulot ja menot alueittain [verkkojulkaisu].
2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtmma/2004/vtmma_2004_2005-12-20_tie_001.html