Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.6.2008

Valtion verotulot vuodelta 2006 jaettu alueittain

Valtion verotulot 2006 on jaettu alueittain pääosin maakuntapohjalla. Uudenmaan maakunta jaettu laskelmassa kahtia pääkaupunkiseutuun ja muuhun Uuteenmaahan.

Valtiolle kertyi verotuloja asukasta kohden eniten varakkaimmilta alueilta pääkaupunkiseudulta 9 500 euroa ja Ahvenanmaalta 7 800 euroa vuoden 2006 aikana. Koko maan keskitason yläpuolelle ylsivät lisäksi Itä-Uusimaa 7 000 eurolla sekä Muu Uusimaa vajaalla 6 700 eurolla.

Vähiten euroja asukasta kohden kertyi valtion kassaan Pohjois-Karjalasta 4800. Maakuntien väliset erot selittyvät suurelta osin tuloveron kertymästä, mutta arvonlisä- ja valmisteverojen kertymisessä alueittain on myös joiltain osin suuria vaihteluja.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin valtion verotuloista maakunnittain.

Lähde: Valtion tulot ja menot alueittain 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aku Alanen, (09) 1734 3320

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 30.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion tulot ja menot alueittain [verkkojulkaisu].
2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtmma/2006/vtmma_2006_2008-06-30_tie_001.html