Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.4.2010

Valtion menot vuodelta 2008 on jaettu alueittain

Korjaus. Tilastojulkistusta korjattu 19.4.2010. Korjattu lause merkitty punaisella.

Valtion menot on jaettu alueittain pääosin maakuntapohjalla. Uudenmaan maakunta on kuitenkin jaettu kahtia. Menojen aluejakaumaa voidaan tarkastella monellakin tapaa mm. alueella asuvien suhteessa. Eri menolajit, mm. toiminta- ja siirtomenot, kohdentuvat alueille selvästi eri tavalla.

Kokonaismenojen asukaskohtaisessa vertailussa valtion menoista eniten kohdentui vuonna 2008 Ahvenanmaalle kuten aiemminkin. Ahvenanmaan kärkitila johtuu saarimaakunnan muista alueista poikkeavasta itsehallintosysteemistä ja pienestä väkimäärästä. Alueen osuus kaikista menoista jää silti 0,9 prosentin tasolle.

Toiseksi eniten valtion menoja asukasta kohden kohdentui Kainuuseen kuten aiemminkin. Kanta-Hämeen sijoitus taas selittyy yksinomaan puolustushallinnon toimintamenoilla. Muissa menoissa Kanta-Häme on maan keskiarvon tasolla. Pääkaupunkiseudun korkea sijoitus taas johtuu siitä, että siellä sijaitsee suurin osa keskushallintoa.

Kaikkein vähiten valtion menoja asukasta kohden kohdentui pääkaupunkiseudun ympärillä oleville alueille, muulle Uudellemaalle, Itä-Uudellemaalle ja Päijät-Hämeeseen.

Ulkomaille menoista kohdentui 6,4 prosenttia. Niissä olivat mukana mm. jäsenmaksut muille kansainvälisille organisaatioille, siirrot EU:lle sekä lähetystöjen kulut. Kaikkiaan 1 prosenttia menoista ei kyetty alueellistamaan. Näistä pääosan muodostivat erilaiset liikenteeseen kohdentuneet menot.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin valtion menoista maakunnittain.

Lähde: Valtion menot alueittain 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aku Alanen, (09) 1734 3320

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 19.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion tulot ja menot alueittain [verkkojulkaisu].
2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtmma/2008/vtmma_2008_2010-04-12_tie_001.html