Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Statistiken beskriver statens inkomster och utgifter efter område. Statistikcentralen har indelat statens bokslut efter område sedan år 1978 gällande jämna år. Man har ansett att vartannat år är tillräckligt, eftersom utredningen inte har konjunkturpolitisk karaktär. Områdesindelningen har till år 1992 gjorts efter län och från år 1994 efter landskap.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statens inkomster och utgifter efter område [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtmma/meta_sv.html