Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statens inkomster och utgifter efter område [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtmma/uut_sv.html