Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Arvonlisäys perushintaan toimialoittain

  Milj. euroa Osuus, % Volyymin muutos, %
2002 2003* 2002 2003* 2002 2003*
Maatalous 1 738 1 595 1,4 1,3 4,9 -4,6
Metsätalous 2 499 2 522 2,0 2,0 2,1 1,8
Metsästys, riistanhoito ja kalastus 156 146 0,1 0,1 13,2 -4,7
Mineraalien kaivu 329 355 0,3 0,3 11,0 -1,5
Tehdasteollisuus 28 915 28 624 23,7 23,1 2,0 0,5
Puu- ja paperiteollisuus 7 207 6 654 5,9 5,4 3,7 1,8
Metalliteollisuus 14 493 14 828 11,9 12,0 2,2 0,1
Muu teollisuus 7 215 7 142 5,9 5,8 -0,5 -0,31)
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2 572 2 853 2,1 2,3 1,4 10,8
Rakentaminen 6 598 6 702 5,4 5,4 0,9 2,1
Talonrakentaminen 5 145 5 216 4,2 4,2 0,7 3,1
Maa- ja vesirakentaminen 1 453 1 486 1,2 1,2 1,8 -1,5
Kauppa 12 979 13 221 10,6 10,7 2,6 5,0
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 798 1 838 1,5 1,5 -2,2 0,8
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 13 356 13 681 10,9 11,0 2,9 2,4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 4 931 3 733 4,0 3,0 -1,2 10,9
Asuntojen omistus ja vuokraus 10 945 11 486 9,0 9,3 2,3 1,4
Muu kiinteistötoiminta 2 602 2 803 2,1 2,3 6,3 4,3
Liike-elämän palvelut 8 515 9 072 7,0 7,3 3,8 5,2
Hallinto, pakollinen sos.vakuutus 6 123 6 399 5,0 5,2 0,9 1,4
Koulutus 6 083 6 343 5,0 5,1 2,2 0,5
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 10 137 10 691 8,3 8,6 2,7 1,6
Muut palvelut 4 506 4 686 3,7 3,8 0,3 0,5
Välilliset rahoituspalvelut -2 757 -2 787 -2,3 -2,2 .. ..
Bruttokansantuote perushintaan 122 025 123 963 100,0 100,0 2,1 1,9
Alkutuotanto 4 393 4 263 3,6 3,4 3,5 -0,9
Jalostus 38 414 38 534 31,5 31,1 1,9 1,3
Julkisyhteisöjen palvelut 22 255 23 220 18,2 18,7 2,4 0,9
Yksityiset palvelut 59 720 60 733 48,9 49,0 2,2 3,8
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 18 259 19 374     2,8 5,7
Bruttokansantuote markkinahintaan 140 284 143 337     2,2 2,4

1) Tieto korjattu 24.2.2005


Päivitetty 24.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2003, Arvonlisäys perushintaan toimialoittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2003/vtp_2003_2005-01-31_tau_001.html