Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Huoltotase

  Milj. euroa Muutos, %
Käypiin hintoihin Vuoden 2000   hintoihin Arvo Hinta Volyymi
2002 2003* 2002 2003* 2002 2003* 2002 2003* 2002 2003*
Bruttokansantuote markkinahintaan 140 284 143 337 134 424 137 647 3,6 2,2 1,3 -0,2 2,2 2,4
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 42 365 43 811 44 846 46 067 -1,0 3,4 -2,8 0,7 1,9 2,7
Kokonaistarjonta 182 649 187 148 179 270 183 714 2,5 2,5 0,3 0,0 2,1 2,5
Tavaroiden ja palveluiden vienti 54 118 53 207 58 321 59 118 0,1 -1,7 -4,8 -3,0 5,1 1,4
Kulutusmenot 101 403 106 057 95 145 98 397 5,3 4,6 3,1 1,1 2,1 3,4
    Yksityiset kulutusmenot 71 104 74 365 66 583 69 501 4,7 4,6 3,2 0,2 1,4 4,4
    Julkiset kulutusmenot 30 299 31 692 28 562 28 896 6,7 4,6 2,8 3,4 3,8 1,2
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 26 580 26 316 25 946 25 547 -4,1 -1,0 -1,1 0,6 -3,1 -1,5
    Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 22 556 22 012 22 054 21 392 -5,9 -2,4 -1,3 0,6 -4,6 -3,0
    Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 4 024 4 304 3 892 4 155 6,8 7,0 0,2 0,2 6,6 6,8
Varastojen muutos 548 734 643 604 .. .. .. .. .. ..
Kysyntäerät yhteensä 182 649 186 314 180 055 183 666 2,5 2,0 -0,1 0,0 2,5 2,0
    siitä kotimainen kysyntä 128 531 133 107 121 734 124 548 3,5 3,6 2,1 1,2 1,3 2,3
Tilastollinen ero 0 834 -785 48 .. .. .. .. .. ..

Päivitetty 31.1.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2003, Huoltotase . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2003/vtp_2003_2005-01-31_tau_002.html