Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Nettoluotonanto

  Milj. euroa Muutos, milj. euroa
2002* 2003* 2002* 2003*
Koko kansantalous 10 435 6220 988 -4215
Yritykset 5 640 6129 -18 489
Asuntoyhteisöt -243 -120 240 123
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 619 -741 1 936 -1 360
Julkisyhteisöt 5 980 3 312 -1 067 -2 668
    Valtionhallinto 2 011 417 -663 -1 594
    Paikallishallinto -267 -695 229 -428
    Työeläkelaitokset 4 263 3 907 -414 -356
    Muut sosiaaliturvarahastot -27 -317 -219 -290
Kotitaloudet -1 898 -1 783 169 115
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 337 257 -272 -80
Sektoreittain jakamaton 0 -834 0 -834
Ulkomaat -10 435 -6220 -988 4215

Päivitetty 31.1.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2003, Nettoluotonanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2003/vtp_2003_2005-01-31_tau_004.html