Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kansantulo 

   Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
2003* 2004* 2003* 2004* 2003* 2004*
Palkat ja palkkiot 1) 56 535 59 061 47,7 47,2 3,2 4,5
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 14 064 14 692 11,9 11,7 0,1 4,5
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 29 464 32 327 24,9 25,8 -9,3 9,7
   Yritykset 10 841 13 028 9,2 10,4 -18,2 20,2
   Asuntoyhteisöt -167 -229 -0,1 -0,2 ,, ,,
   Rahoitus- ja vakuutuslaitokset -35 -618 0,0 -0,5 ,, ,,
   Julkisyhteisöt 1 978 2 285 1,7 1,8 7,2 15,5
   Kotitaloudet 16 418 17 324 13,9 13,8 4,5 5,5
      siitä yrittäjätulo maataloudesta 1 200 1 122     -2,3 -6,5
      yrittäjätulo metsätaloudesta 843 813     -2,1 -3,6
      laskennallinen asuntotulo 3 686 3 801     13,0 3,1
      muu yrittäjätulo 3 234 3 403     2,8 5,2
   Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 429 537 0,4 0,4 -7,3 25,2
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 2) 18 386 19 110 15,5 15,3 6,4 3,9
Kansantulo 118 449 125 190 100,0 100,0 -0,1 5,7
Kiinteän pääoman kuluminen 23 306 24 007     3,2 3,0
Bruttokansantulo 141 755 149 197     0,4 5,2
Työsuhdeoptiotulot (milj. euroa) 166 222     -66,3 33,7
Kansantulo henkeä kohti, euroa 22 722 23 949     -0,3 5,4
Keskiväkiluku, 1000 henkeä 5 213 5 227     0,2 0,3
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto
2) Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.

Päivitetty 14.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2004, Kansantulo  . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2004/vtp_2004_2005-07-14_tau_003.html