Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalinkomst

   Milj. EUR Andel, % Förändring, %
2003* 2004* 2003* 2004* 2003* 2004*
Löner och arvoden 1) 56 535 59 061 47,7 47,2 3,2 4,5
Arbetsgivares socialskyddsavgifter 14 064 14 692 11,9 11,7 0,1 4,5
Kapital- och företagarinkomster, netto 29 464 32 327 24,9 25,8 -9,3 9,7
   Icke-finansiella företag 10 841 13 028 9,2 10,4 -18,2 20,2
   Bostadssamfund -167 -229 -0,1 -0,2 ,, ,,
   Finansiella institut och försäkringsanstalter -35 -618 0,0 -0,5 ,, ,,
   Offentliga samfund 1 978 2 285 1,7 1,8 7,2 15,5
   Hushåll 16 418 17 324 13,9 13,8 4,5 5,5
      därav företagarinkomst från jordbruk 1 200 1 122     -2,3 -6,5
      företagarinkomst från skogsbruk 843 813     -2,1 -3,6
      kalkylerad bostadsinkomst 3 686 3 801     13,0 3,1
      övrig företagarinkomst 3 234 3 403     2,8 5,2
   Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen 429 537 0,4 0,4 -7,3 25,2
Skatter på produktion och import minus subventioner 2) 18 386 19 110 15,5 15,3 6,4 3,9
Nationalinkomst 118 449 125 190 100,0 100,0 -0,1 5,7
Kapitalförslitning 23 306 24 007     3,2 3,0
Bruttonationalinkomst 141 755 149 197     0,4 5,2
Inkomster av anställningsoptioner (milj. EUR) 166 222     -66,3 33,7
Nationalinkomst per person, EUR 22 722 23 949     -0,3 5,4
Medelfolkmängden, 1000 personer 5 213 5 227     0,2 0,3
1) Innehåller löner och arvoden från utlandet, netto
2) Innehåller inte skatter på produktion och import som betalats till utlandet (mervärdesskatt och tulavgifter till EU med början år 1995).

Senast uppdaterad 14.7.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2004, Nationalinkomst . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2004/vtp_2004_2005-07-14_tau_003_sv.html