Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Nettoluotonanto

  Milj.  euroa   Muutos, milj. euroa
2003* 2004* 2003* 2004*
Koko kansantalous 5 604 6 267 -4 831 663
Yritykset  5 372 6 365 -266 993
Asuntoyhteisöt  -121 -111 121 10
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset  -741 -1 134 -1 360 -393
Julkisyhteisöt 3 344 2 834 -2 637 -510
    Valtionhallinto  560 364 -1 450 -196
    Paikallishallinto  -799 -997 -534 -198
    Työeläkelaitokset 3 907 3 838 -356 -69
    Muut sosiaaliturvarahastot  -324 -371 -297 -47
Kotitaloudet  -1 777 -727 121 1 050
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  257 275 -80 18
Sektoreittain jakamaton  -730 -1 235 -730 -505
Ulkomaat  -5 604 -6 267 4 831 -663

Päivitetty 14.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2004, Nettoluotonanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2004/vtp_2004_2005-07-14_tau_004.html