Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2006

Bruttonationalprodukten ökade med 2,1 procent

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade bruttonationalproduktens volym år 2005 med 2,1 procent. Bruttonationalprodukten var i fjol 155 miljarder euro.

Tillväxten av efterfrågan var i fjol, liksom under tidigare år, beroende av hushållens konsumtion och de privata investeringarna. Investeringarna, som börjat öka år 2004, gick upp ytterligare. Exportvolymen ökade med 7 procent och importvolymen med drygt 10 procent.

Hushållens disponibla inkomst ökade i fjol nominellt med 1,6 procent och reellt med bara 0,4 procent. Spargraden, dvs. sparandet i förhållande till den disponibla inkomsten, blev negativ och var -0,4 procent, då den året innan var +2,8 procent. Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare. De icke-finansiella företagens nettokreditgivning, dvs. den finansiella ställningen, visade ett överskott på drygt fem miljarder euro, dvs. en minskning med drygt en miljard euro från föregående år.

Förändringar i volymen av bruttonationalprodukten 1996-2005, %

Källa: Nationalräkenskaper, förhandsuppgifter, år 2005 och 4:e kvartalet. Statistikcentralen
Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier. Statistikcentralen

Förfrågningar:
Nationalräkenskaper: Tuomas Rothovius +358 9 1734 3360, Olli Savela +358 9 1734 3316
Den offentliga sektorns underskott och skuld: Paula Koistinen-Jokiniemi +358 9 1734 3362, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 1.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2006-03-01_tie_001_sv.html