Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Försörjningsbalans 2004 - 2005*

  Milj. EUR Förändring, %
Till löpande prise Till referensårs
2000 priser
Värde Pris Volym
2004 2005* 2004 2005* 2004 2005* 2004 2005* 2004 2005*
Bruttonationalprodukt, till marknadspris 152 345 157 162 145 672 149 923 4,4 3,2 0,6 0,2 3,7 2,9
Import av varor och tjänster 48 577 56 953 50 735 56 921 10,0 17,2 2,1 4,5 7,8 12,2
Totalt utbud 200 922 214 115 196 407 206 844 5,7 6,6 1,0 1,3 4,7 5,2
Export av varor och tjänster 60 859 65 730 64 466 69 018 8,1 8,0 -0,4 0,9 8,6 7,1
Konsumtionsutgifter 111 451 116 021 102 929 106 201 4,3 4,1 1,7 0,9 2,6 3,2
    Privata konsumtions-
     utgifter
78 137 81 212 74 095 76 915 4,0 3,9 1,0 0,1 3,0 3,8
  Offentliga konsumtions-
     utgifter
33 314 34 809 28 870 29 363 5,2 4,5 3,4 2,7 1,7 1,7
Bruttobildning av fast kapital 27 772 29 780 27 907 28 936 5,1 7,2 1,4 3,4 3,6 3,7
        Privat bruttobildning 
      av fast kapital
23 308 25 655 23 591 25 112 4,9 10,1 1,2 3,4 3,6 6,4
       Offentlig bruttobildning
     av fast kapital
4 464 4 125 4 308 3 846 6,1 -7,6 2,3 3,5 3,7 -10,7
Förändringar i lager,
anskaffning av värdeföremål
840 2 568 1 063 3 235            
Total efterfrågan 200 922 214 099 196 365 207 390 5,7 6,6 1,0 1,2 4,7 5,3
Statistik differens 0 16                

*Förhandsuppgift


Senast uppdaterad 31.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2005, Försörjningsbalans 2004 - 2005* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2007-01-31_tau_002_sv.html