Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kansantulo vuosina 2004 ja 2005*

  Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
2004 2005* 2004 2005* 2004 2005*
Palkat ja palkkiot 1) 58 992 61 936 45,0 46,2 4,0 5,0
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 14 664 15 593 11,2 11,6 4,0 6,3
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 38 298 36 686 29,2 27,4 15,3 -4,2
   Yritykset 17 430 15 890 13,3 11,9 20,8 -8,8
   Asuntoyhteisöt -84 -105 -0,1 -0,1 -40,0 25,0
   Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 75 862 0,1 0,6    
   Julkisyhteisöt 2 584 2 767 2,0 2,1 30,9 7,1
   Kotitaloudet 17 692 16 681 13,5 12,4 6,8 -5,7
      siitä yrittäjätulo maataloudesta 915 826 0,7 0,6 -4,3 -9,7
      yrittäjätulo metsätaloudesta 1 183 1 113 0,9 0,8 -1,9 -5,9
      laskennallinen asuntotulo 4 016 3 697 3,1 2,8 6,1 -7,9
      muu yrittäjätulo 3 630 3 788 2,8 2,8 7,1 4,4
   Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 601 591 0,5 0,4 38,2 -1,7
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 2) 19 025 19 791 14,5 14,8 3,5 4,0
Kansantulo 130 979 134 006 100 100 7,0 2,3
Kiinteän pääoman kuluminen 22 303 23 784     4,0 6,6
Bruttokansantulo 153 282 157 790     6,5 2,9
Työsuhdeoptiotulot (milj. euroa) 268 300     61,4 11,9
Kansantulo henkeä kohti, euroa 25 057 25 549     6,7 2,0
Keskiväkiluku, 1000 henkeä 5 227 5 245     0,3 0,3
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto
2) Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.

* Ennakkotieto. Vuoden 2005 lopulliset tiedot julkistetaan tammikuussa 2008. Aikasarjat vuodesta 1975 lähtien ovat poimittavissa tietokantataulukoista.


Päivitetty 31.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2005, Kansantulo vuosina 2004 ja 2005* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2007-01-31_tau_003.html