Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalinkomst 2004- 2005*

   Milj. eur  Andel, %  Förändring, % 
2004 2005* 2004 2005* 2004 2005*
Löner och arvoden 1) 58 992 61 936 45,0 46,2 4,0 5,0
Arbetsgivares socialskyddsavgifter 14 664 15 593 11,2 11,6 4,0 6,3
Kapital- och företagarinkomster, netto 38 298 36 686 29,2 27,4 15,3 -4,2
   Icke-finansiella företag 17 430 15 890 13,3 11,9 20,8 -8,8
   Bostadssamfund -84 -105 -0,1 -0,1 -40,0 25,0
   Finansiella institut och försäkringsanstalter 75 862 0,1 0,6    
   Offentliga samfund 2 584 2 767 2,0 2,1 30,9 7,1
   Hushåll 17 692 16 681 13,5 12,4 6,8 -5,7
      därav företagarinkomst från jordbruk 915 826 0,7 0,6 -4,3 -9,7
      företagarinkomst från skogsbruk 1 183 1 113 0,9 0,8 -1,9 -5,9
      kalkylerad bostadsinkomst 4 016 3 697 3,1 2,8 6,1 -7,9
      övrig företagarinkomst 3 630 3 788 2,8 2,8 7,1 4,4
   Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen 601 591 0,5 0,4 38,2 -1,7
Skatter på produktion och import minus subventioner 2) 19 025 19 791 14,5 14,8 3,5 4,0
Nationalinkomst 130 979 134 006 100 100 7,0 2,3
Kapitalförslitning 22 303 23 784     4,0 6,6
Bruttonationalinkomst 153 282 157 790     6,5 2,9
Inkomster av anställningsoptioner (milj. EUR) 268 300     61,4 11,9
Nationalinkomst per person, EUR 25 057 25 549     6,7 2,0
Medelfolkmängden, 1000 personer 5 227 5 245     0,3 0,3
1) Innehåller löner och arvoden från utlandet, netto
2) Innehåller inte skatter på produktion och import som betalats till utlandet (mervärdesskatt och tullavgifter till EU med början år 1995).

* Förhandsuppgift


Senast uppdaterad 31.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2005, Nationalinkomst 2004- 2005* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2007-01-31_tau_003_sv.html