Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Nettoluotonanto vuosina 2004 ja 2005*

  Milj.  euroa  
2004 2005*
Koko kansantalous 11 870 7 974
Yritykset  9 631 6 388
Asuntoyhteisöt  7 -16
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset  -101 659
Julkisyhteisöt 3 166 3 994
    Valtionhallinto  574 623
    Paikallishallinto  -1 172 -1 021
    Sosiaaliturvarahastot 3 764 4 392
    Työeläkelaitokset 4 135 4 467
    Muut sosiaaliturvarahastot  -371 -75
Kotitaloudet  -1 211 -3 612
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  378 577
Sektoreittain jakamaton  0 -16
Ulkomaat  -11 870 -7 974

*Ennakkotieto. Vuoden 2005 lopulliset tiedot julkistetaan tammikuussa 2008. Aikasarjat vuodesta 1975 lähtien ovat poimittavissa tietokantataulukoista.


Päivitetty 31.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2005, Nettoluotonanto vuosina 2004 ja 2005* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2007-01-31_tau_004.html