Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nettokreditgivning 2004 - 2005*

  Milj. EUR
2004 2005*
Hela ekonomin 11 870 7 974
Icke-finansiella företag 9 631 6 388
Bostadssamfund 7 -16
Finansiella institut och försäkringsanstalter -101 659
Offentliga samfund 3 166 3 994
    Statsförvaltning 574 623
    Lokalförvaltning -1 172 -1 021
    Socialskyddsfonder 3 764 4 392
    Arbetspensionsanstalter 4 135 4 467
    Övriga socialskyddsfonder -371 -75
Hushåll -1 211 -3 612
Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen 378 577
Sektorvis ofördelad 0 -16
Utlandet -11 870 -7 974

* Förhandsuppgift


Senast uppdaterad 31.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2005, Nettokreditgivning 2004 - 2005* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2007-01-31_tau_004_sv.html