Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Försörjningsbalans 2005 - 2006*

  mn euro Förändring, %
Till löpande priser Till prisema
referensåret 2000 
Värde Pris Volym
2005 2006* 2005 2006* 2005 2006* 2005 2006* 2005 2006*
Bruttonationalprodukt, till marknadspris 157 335 167 041 149 810 157 081 3,3 6,2 0,4 1,3 2,8 4,9
Import av varor och tjänster 58 813 67 195 58 414 62 946 17,0 14,3 4,6 6,0 11,8 7,8
Totalt utbud 216 148 234 236 20 7 736 219 461 6,7 8,4 1,5 2,6 5,1 5,6
Export av varor och tjänster 65 730 75 489 68 959 77 104 8,0 14,8 1,0 2,7 7,0 11,8
Konsumtionsutgifter 116 151 122 277 105 900 109 136 4,2 5,3 1,3 2,2 2,9 3,1
    Privata konsumtionsutgifter 81 216 85 864 76 558 79 402 3,9 5,7 0,6 1,6 3,3 4,1
    Offentliga konsumtionsutgifter 34 935 36 413 29 407 29 588 4,9 4,2 3,0 3,6 1,9 0,6
Bruttobildning av fast kapital 29 779 32 212 28 882 30 253 7,2 8,2 3,6 3,3 3,5 4,7
    Privat bruttobildning av fast kapital 25 654 28 181 25 073 26 713 10,1 9,9 3,6 3,1 6,3 6,5
    Offentlig bruttobildning av fast kapital 4 125 4 031 3 832 3 586 -7,6 -2,3 3,9 4,4 -11,0 -6,4
Förändringar i lager, anskaffning av värdeföremål 2 627 2 413 3 294 2 940 .. .. .. .. .. ..
Total efterfrågan 214 287 232 391 206 145 218 116 6,7 8,4 1,5 2,5 5,1 5,8
Statistik differens 1 861 1 845 .. .. .. .. .. .. .. ..

* Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2009. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.


Senast uppdaterad 31.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2006, Försörjningsbalans 2005 - 2006* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2008-01-31_tau_002_sv.html